شماره تماس: ۰۲۱-۳۳۰۷۲۷۰۰

تور وان لحظه آخری با اتوبوس vip

جستجوی تور

هتل divan van

خدمات: با صبحانه
لیست قیمت‌ها
3شب و 4 روز 1,920,000 تومان
4شب و 5 روز 2,230,000 تومان
5شب و 6 روز 2,540,000 تومان
7شب و 8 روز 3,150,000 تومان

موقعیت: منطقه جمهوریت
شماره تماس: ۰۲۱-۳۳۰۷۲۷۰۰

هتل toprak van

خدمات: با صبحانه
لیست قیمت‌ها
3شب و 4 روز 1,990,000 تومان
4شب و 5 روز 2,320,000 تومان
5شب و 6 روز 2,650,000 تومان
7شب و 8 روز 3,310,000 تومان

موقعیت: منطقه جمهوریت
شماره تماس: ۰۲۱-۳۳۰۷۲۷۰۰

هتل yakut van

خدمات: با صبحانه
لیست قیمت‌ها
3شب و 4 روز 2,180,000 تومان
4شب و 5 روز 2,580,000 تومان
5شب و 6 روز 2,980,000 تومان
7شب و 8 روز 3,770,000 تومان

موقعیت: منطقه جمهوریت
شماره تماس: ۰۲۱-۳۳۰۷۲۷۰۰

هتل dimet park van

خدمات: با صبحانه
لیست قیمت‌ها
3شب و 4 روز 2,480,000 تومان
4شب و 5 روز 2,980,000 تومان
5شب و 6 روز 3,470,000 تومان
7شب و 8 روز 4,460,000 تومان

موقعیت: منطقه جمهوریت
شماره تماس: ۰۲۱-۳۳۰۷۲۷۰۰

هتل Resmina van

خدمات: با صبحانه
لیست قیمت‌ها
3شب و 4 روز 2,610,000 تومان
4شب و 5 روز 3,150,000 تومان
5شب و 6 روز 3,690,000 تومان
7شب و 8 روز 4,770,000 تومان

موقعیت: منطقه جمهوریت
شماره تماس: ۰۲۱-۳۳۰۷۲۷۰۰

هتل van suites

خدمات: با صبحانه
لیست قیمت‌ها
3شب و 4 روز 2,650,000 تومان
4شب و 5 روز 3,200,000 تومان
5شب و 6 روز 3,750,000 تومان
7شب و 8 روز 4,850,000 تومان

موقعیت: منطقه جمهوریت
شماره تماس: ۰۲۱-۳۳۰۷۲۷۰۰

هتل royal milano van

خدمات: با صبحانه
لیست قیمت‌ها
3شب و 4 روز 2,810,000 تومان
4شب و 5 روز 3,420,000 تومان
5شب و 6 روز 4,020,000 تومان
7شب و 8 روز 5,230,000 تومان

موقعیت: منطقه جمهوریت
شماره تماس: ۰۲۱-۳۳۰۷۲۷۰۰

هتل sardur van

خدمات: با صبحانه
لیست قیمت‌ها
3شب و 4 روز 2,810,000 تومان
4شب و 5 روز 3,420,000 تومان
5شب و 6 روز 4,020,000 تومان
7شب و 8 روز 5,230,000 تومان

موقعیت: منطقه جمهوریت
شماره تماس: ۰۲۱-۳۳۰۷۲۷۰۰

هتل van suites

خدمات: با صبحانه
لیست قیمت‌ها
3شب و 4 روز 2,850,000 تومان
4شب و 5 روز 0 تومان
5شب و 6 روز 0 تومان
7شب و 8 روز 0 تومان

موقعیت: منطقه جمهوریت
شماره تماس: ۰۲۱-۳۳۰۷۲۷۰۰

هتل ronesans life van

خدمات: با صبحانه
لیست قیمت‌ها
3شب و 4 روز 3,170,000 تومان
4شب و 5 روز 3,900,000 تومان
5شب و 6 روز 4,630,000 تومان
7شب و 8 روز 6,080,000 تومان

موقعیت: منطقه جمهوریت
شماره تماس: ۰۲۱-۳۳۰۷۲۷۰۰

هتل van life

خدمات: با صبحانه
لیست قیمت‌ها
3شب و 4 روز 3,210,000 تومان
4شب و 5 روز 3,940,000 تومان
5شب و 6 روز 4,680,000 تومان
7شب و 8 روز 6,150,000 تومان

موقعیت: منطقه جمهوریت
شماره تماس: ۰۲۱-۳۳۰۷۲۷۰۰

هتل rua world van

خدمات: با صبحانه
لیست قیمت‌ها
3شب و 4 روز 3,420,000 تومان
4شب و 5 روز 4,230,000 تومان
5شب و 6 روز 5,040,000 تومان
7شب و 8 روز 6,650,000 تومان

موقعیت: منطقه جمهوریت
شماره تماس: ۰۲۱-۳۳۰۷۲۷۰۰

هتل grand van

خدمات: با صبحانه
لیست قیمت‌ها
3شب و 4 روز 3,470,000 تومان
4شب و 5 روز 4,300,000 تومان
5شب و 6 روز 5,120,000 تومان
7شب و 8 روز 6,770,000 تومان

موقعیت: منطقه جمهوریت
شماره تماس: ۰۲۱-۳۳۰۷۲۷۰۰

هتل royal palace van

خدمات: با صبحانه
لیست قیمت‌ها
3شب و 4 روز 3,640,000 تومان
4شب و 5 روز 4,520,000 تومان
5شب و 6 روز 5,400,000 تومان
7شب و 8 روز 7,160,000 تومان

موقعیت: منطقه جمهوریت
شماره تماس: ۰۲۱-۳۳۰۷۲۷۰۰

هتل haldi van

خدمات: با صبحانه
لیست قیمت‌ها
3شب و 4 روز 3,770,000 تومان
4شب و 5 روز 4,690,000 تومان
5شب و 6 روز 5,620,000 تومان
7شب و 8 روز 7,460,000 تومان

موقعیت: منطقه جمهوریت
شماره تماس: ۰۲۱-۳۳۰۷۲۷۰۰

هتل elite world van

خدمات: با صبحانه
لیست قیمت‌ها
3شب و 4 روز 4,580,000 تومان
4شب و 5 روز 5,770,000 تومان
5شب و 6 روز 6,960,000 تومان
7شب و 8 روز 9,350,000 تومان

موقعیت: منطقه جمهوریت
شماره تماس: ۰۲۱-۳۳۰۷۲۷۰۰

هتل hilton van

خدمات: با صبحانه
لیست قیمت‌ها
3شب و 4 روز 5,150,000 تومان
4شب و 5 روز 6,540,000 تومان
5شب و 6 روز 7,930,000 تومان
7شب و 8 روز 10,700,000 تومان

موقعیت: منطقه جمهوریت
شماره تماس: ۰۲۱-۳۳۰۷۲۷۰۰

مسیر سفر

فرودگاه مبدا: ترمینال اتوبوسرانی
بار مجاز: 30 کیلو
مدت اقامت: شب و روز
فرودگاه مقصد: ترمینال اتوبوسرانی
بار مجاز: 30 کیلو

مدارک و خدمات

تورهای پیشنهادی

نظرات کاربران

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

2 دیدگاه ثبت شده

sss
1401/09/20

0909090909090909090909909

پاسخ به این دیدگاه
asdasd
1401/08/25

سلام چی میگی ؟؟

پاسخ به این دیدگاه
جستجوی تور
منوی سایت